1028-1798 - OSJ-Dacia.org

Order of St. John of Jerusalem, Knights Hospitaller
Go to content

1028-1798

History > De 3 epoker
Dokumentet hvor paven godkender orden i 1113

Historie  Ordenens historie begynder i Jerusalem i den tidligere middelalder. Jerusalem var mål for tusinder af pilgrimme fra hele Europa. Omkring år 1028 stiftede købmænd fra Almafi et hospital, der skulle tage sig af de rejsende.   Hospitalet blev drevet af benediktinermunke, under ledelses af prioreren Gerardo de Sasso.   Efter det første korstog 1096-1099 skabte Gerardo sammen med korsridderne en ny struktur omkring hospitalsarbejdet, og opbyggede  dermed en en ny orden,  hvis skytshelgen og navngiver blev - Johannes Døberen.   I første omgang drev man hospitalet i Jerusalem. Omkring 1150 påtog ordenen sig også beskyttelsen af pilgrimmene. Efter Jerusalems fald i 1291 flyttede ordenen først til Cypern, og derfra videre til Rhodos i 1320. Rhodos faldt imidlertid i tyrkerns hænder efter en lang belejring i 1523, hvor ordenen derefter måtte flygte til Italien.  I 1530 fik ordenen tildelt Malta som len af den spanske konge, og fra denne tid kendes ordenen som Malteserordenen.  I årene herefter byggedes et storhospital, der gratis behandlede mennesker fra det meste af Europa. Hospitalet udviklede en ekspertise i kirurgi, medicin og hygiejne som har dannet model for senere patientbehandling. I 1798 blev ordenen fortrængt fra Malta af Napoleon, og fandt et nyt hjemsted ved Zarens hof  i Skt. Petersborg.   

Copyright 2018 OSJ-KH Dacia
Back to content