1934- - OSJ-Dacia.org

Order of St. John of Jerusalem, Knights Hospitaller
Go to content

1934-

History > De 3 epoker

Historien er noget forskellig for de enkelte ordensdele, men fører til en fornuftig samling og forening i 2010.  

Den Danske Malteserorden (DDM) dannes 31 Aaugust 1934 med den første trykte matrikkel i 1935.

Den Danske Johanitterorden  (DDJ) opstår som en udløber af DDM i 1950 som en selvstændig ordensgren.

Ordre of Saint John (OSJ) i Frankrig, havde en samarbejdsaftale med både DDM og DDJ og fusionerede i 2006, og der oprettes 3  Storpriorater i Europa.  

Sovereign Ordre of Saint John of Jerusalem (SOSJ) fusionerede med OSJ i 2010, og der indgik medlemmer der var i Europa i respektive Storpriorater.

Hospitalsridderne i Finland  (HOSJ) fusionerer med Storprioratet Dacia, med et priorat. S
om i 2014 blev et selvstændigt Storpriorat i ordenen omfattende Finland og de Baltiske lande.


Copyright 2018 OSJ-KH Dacia
Back to content