Himmelekspressen - OSJ-Dacia.org

Gå til indhold

Himmelekspressen

Menu > Ordens arbejde > Projekter

Himmelekspressen er et herberg for hjemsøse mænd, som tilbyder et gratis ophold over natten med morgen- og aftensamad for beboerne. Stedet er selvejende institution og drives udelukkende for private midler og ved hjælp af frivillig, ulønnet arbejdskraft.
Herberget blev indviet i 1952 på baggrund af et vurderet behov for oprettelse af en overnatningsmulighed for byens hjemløse efter at disse indtil da havde fået stillet en række gamle jernbanevogne fra DSB til rådighed. Det var vognmand Svend Åge Johannessen og pastor Niels Stampe der startede dette, samt stedet har givet navnet. Fra 1962 overdrog DSB deres bygning i Vasbygade der herefter officielt huser op til 40 beboere.
Kommanderiet Absalon støtter dette projekt således, at en del af ridderarbejdet er frivillig vagt på Himmelekspressen. Vagten starter kl 17:00 og slutter næste morgen kl. 07:00. Vagten indskriver de hjemløse og anviser en seng. Kl 23:00 skal der være ro og vagten kan også få søvn, såfremt der ikke sker noget usædvaligt.
Ud over kommanderiet Absalon deltager andre grene af ordenen, samt Lions Club og nogle øvrige frivillige.
Kommanderiet Absalon har deltaget siden først i 1990'erne og til i dag. 
Link: http://evp.dk/index.php?page=himmelekspressen

Copyright 2018 OSJ-KH Dacia
Tilbage til indhold